Приписка на Тудор черноризец Доксов

Преписката на Тудор Доксов е второто свидетелство, от което се извежда календарния термин ЕТХ-БЕХТИ.

Сїа книги бл҃гочестныѧ, наричемыѧ Аѳанасїи. повелѣнїем кнѧза нашего болгарска. именемⸯ Сїмеона прѣложи и(х) епископ Констонтин, вⸯ словенскъ ꙗзык, ѿ гречьска. в лѣто ѿ начѧла мира, ѕ҃.у҃.і҃д. ин(д). і҃. ꙋч҃нк сы Меѳодовⸯ. Архїепїскопа Моравы. напса же и(х) Тѹдѡр черноризе(ц) Доѯовⸯ тѣмж(д)е кн҃зем повелѣлъ, на ꙋстїи Тычѧ. в лѣ(т), ѕ҃.у҃.і҃е. идеже с҃таа златаа ц҃рквы новаа. сътворена е(с) тѣмж(д)е кн҃змⸯ. вⸯ се ꙋбо лѣто ꙋспе раб б҃҃жїи сего кнѧзѧ ѡ҃цъ. в блазѣ вѣрѣ живыи, в добрѣ исповѣданїи г҃а нашего Іѵ҃ Ха҃. великїи и ч(с)тны и бл҃говѣрны госпо(д) нашъ кнѧз болгарскъ. именем Борисъ, христїаное же имѧ емꙋ Михаил. мс҃ца маїа въ в҃. д҃нь, в сꙋботны вечер. сеи же Борисъ болгары кр(с)тилъ е(с) в лѣ(т) етхь бехти. въ имѧ ѡ҃ца и с҃на и ст҃го д҃ха. амин.

Източник: http://scripta-bulgarica.eu/bg/sources/pripiska-na-tudor-chernorizec-doksov

Превод:

“Тия благочестиви книги, наречени Атанасий, преведе попоръка на нашия български княз Симеон на славянски език от гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината от сътворението на преписа черноризец Тодор Доксов на устието на Тича в годината 6415 (907),индикт 14, гдето е съградена от същия княз светата златна нова черква. Всъщата година почина на 2 май в събота вечерта божият раб, бащата на този княз, живеещ с чиста вяра и правоверното изповедание на нашия Господ Иисус Христос. Това бе великият, честният и благоверният наш господар български княз на име Борис, чието християнско име бе Михаил. Този Борис покръсти българите в годината етх бехти. В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.”

Източник: https://www.academia.edu/6782106/Припискатанатуодоръчерноризецадохасовъвъкнига_атанасия

Снимка: Руски ръкопис от 1489г. Източник: https://www.forumnauka.bg/topic/18667-древната-религия-на-българите/page/13/

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *