Тройният свят

Преди време показах тази снимка във fb страницата и поисках от Вас предположение, за това какво изобразява то. На снимката е керамичен съд, датиран към ранния халколит – първата половина на V хил. пр. Xр., намерен край Градешница. Височината на графита е приблизително 4 см (РИМ – Враца, Инв. номер А1396). Имаше интересни предположения. Както… Continue reading Тройният свят