Тракийски часовник

Денонощието е разделено на десет части (тракийски час). Всяка част е разделена на три подчасти (триглифи). За отбелязването на всеки от трите триглифа, които представляват периоди от по 48 минути, съм…

Прочетете повече …

Двете рожби на богинята

Преди време писах за артефакта, който виждате на публикацията, като изтъкнах няколко неща (LINK). От тогава до сега знанията ми, както и тези на света се развиха, което отваря нови врати за по-добра интерпретация на символите. Например, преди няколко месеца бе публикувано проучване, относно календарна система използвана в периода от около 37 000 до около…

Прочетете повече …

Тройният свят

Преди време показах тази снимка във fb страницата и поисках от Вас предположение, за това какво изобразява то. На снимката е керамичен съд, датиран към ранния халколит – първата половина на V хил. пр. Xр., намерен край Градешница. Височината на графита е приблизително 4 см (РИМ – Враца, Инв. номер А1396). Имаше интересни предположения. Както…

Прочетете повече …

Какво пропуснаха учените в „Именник на българските владетели“! #2

В предишната публикация: „Какво пропуснаха учените в „Именник на българските владетели“! #1″, видяхме, че учените са пропуснали нещо много важно, а както ще се окаже впоследствие, и от решаващо значение за правилното възстановяване на календарната система. Ако не сте се запознали с предишната статия, можете да го направите ТУК. Накратко: Един от най-важните термини, този…

Прочетете повече …

Приписка на Тудор черноризец Доксов

Преписката на Тудор Доксов е второто свидетелство, от което се извежда календарния термин ЕТХ-БЕХТИ. Сїа книги бл҃гочестныѧ, наричемыѧ Аѳанасїи. повелѣнїем кнѧза нашего болгарска. именемⸯ Сїмеона прѣложи и(х) епископ Констонтин, вⸯ словенскъ ꙗзык, ѿ гречьска. в лѣто ѿ начѧла мира, ѕ҃.у҃.і҃д. ин(д). і҃. ꙋч҃нк сы Меѳодовⸯ. Архїепїскопа Моравы. напса же и(х) Тѹдѡр черноризе(ц) Доѯовⸯ тѣмж(д)е кн҃зем…

Прочетете повече …

Какво пропуснаха учените в „Именник на българските владетели“! #1

Започвам няколко статии, в които ще се опитам да покажа колко несъстоятелно е реконструиран българският календар. Именникът на българските владетели е основният документ, от който се използват данни за реконструкцията. Голяма част от хронологията на управлението на българските владетели е възстановено спрямо данните, които са показани в документа. Сами разбирате колко важно е да се…

Прочетете повече …

Амулет от пещера Козарника

Тази снимка циркулира в интернет, като се твърди, че е амулет на 26 000 намерен в пещерата Козарника. Направих опит да се свържа с жената, която е написана върху снимката, но безуспешно. Тя действително е свързана с археологически изследвания в пещерата и има голяма вероятност, информацията да е достоверна. Резките по амулета се тълкуват по…

Прочетете повече …

Летнишко съкровище – мечки

В много от тракийските и българските съкровища има календарни символи. В плочките от Летнишкото съкровище, се съдържа много информация. Показаната плочка е свързана с два големи тракийски празника, както вече написах във Фейсбук, един от тях е Еньовден. Това за което не споменах е, че съдържа информация за друг голям празник – Андреевден, известен още…

Прочетете повече …

Тракийската писменост – знаци „И“, „К“ и „Т“.“Н“.

За да стигна по-бързо до интересното. Ще представя мението си за останалите букви и писменост в една статия. „И“ в тракийската писменост, както и в множество други писмени системи, е изобразен чрез вертикална линия. Пример за друга писмена система, в която звукът И е представен чрез същия знак е етруската писменост. Излишно е да казвам,…

Прочетете повече …

Тракийската писменост – знакът „Р“

И този знак не е особено труден за разпознаване. Приблизителната му форма е отворен триъгълник. Наблюдават се няколко специфики свързани със знака, и спомагащи за правилното му разграничаване в клъстерите. Състои се от три линии, като последната сочи приблизително началото на първата, но не достига до нея. Между втората и третата линия, често се наблюдава…

Прочетете повече …

Тракийската писменост – знакът „Л“

Знакът приличащ на страничен ъгъл е лесно определим. Той присъства в някои от най-ранните писмености. Срещаме го във финикийската и етруската писмености. https://en.wikipedia.org/wiki/L За източник на етруския и финикийския знак се посочва египетски знак, който не прилича на посочените. Всъщност тракийския знак е по-добър „кандидат“, защото съответства по форма на тях, а и е с…

Прочетете повече …

Тракийската писменост – графеми

Графема – основен елемент на всяка писмена система. В предишната публикация, изведох знака „М“. За останалите знаци от тракийската писменост ще трябва да прибегнем до сравнителен анализ. Иначе казано, както намерихме успоредници в други писмености, за знака М, така можем да открием и за голяма част от останалите знаци. За да можем да намерим звуковите…

Прочетете повече …

Тракийската писменост – знакът „М“

Траките са оставили множество писмени източници. Все още не можем да оценим тяхната стойност, заради елементарни грешки, спъващи нейното разгадаване. Правих множество опити да разгадая тяхната писменост, и в няколко поста, ще опиша това, което считам за най-добрия вариант. Писмеността е съставена от отделни знаци за всеки звук (буквена писменост). Знаците се съчетават в клъстери…

Прочетете повече …

Притча за десетте девици

Притчата за десетте девици (Матей 25:1–12) 1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни. 3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си. 4 А разумните заедно със светилниците си…

Прочетете повече …

Тракийски часовник

Усъвременен тракийски часовник. Голямата стрелка прави един оборот за денонощие. Малката стрелка прави три оборота за един тракийски час. Малкия кръг пресъздава триглиф, като е съставен от три групи от по два осем минутни периода, означени чрез кръгчета. Часовете в червено попадат винаги през деня, а часовете в синьо винаги през нощта. Което по-добре описва…

Прочетете повече …

Кана от Рогозен

Траките несъмнено имат тайно знание. Tе са ни завещали изключително много информация върху всякакви носители, която обезателно е трудна за разгадаване. Знанието върху даден аспект от календарната система на траките, обаче, може да даде необходимата светлина на съзнанието, за да може правилно да се разберат техните символи. Типичен пример за недоразбрана сцена е кана 158…

Прочетете повече …

Диск от Небра

Този тайнствен артефакт можем да обвържем с представите за небесното пространство на траките. От направените изследвания, се установаяват пет фази на развитие на образа. (Critical comments on the find complexof the so-called Nebra Sky Disk, Rupert Gebhard & Rüdiger Krause) Във втора фаза, броят на звездите съзнателно е променен на 30. Две звезди са премахнати,…

Прочетете повече …

Индийски часове

Дневното делене при траките има прилики с деленето описано в индийските учения. Там деня също е разделен на тридесет части – muhūrta. В Пураните са описани периоди от време достигащи до 26.3 µs (2). ahorātra (~ден)=30 kshana/muhūrta (часа)1 kshana/muhūrta (час)=2 ghatika (половин час)1 ghatika (половин час)=30 kala (minutes)1 kala (минути)=30 kashtha (късчета/bits)1 kashtha (къс/bit)=18 nimesha…

Прочетете повече …

Анатомични връзки

Каква обаче е главната причина за петнадесетте части на деня?Според мен тя е очевидна и елементарна – човешките ръце. Чрез пръстите са отбелязвали главните часове, а частите от часовете – чрез техните подвижни кости (фаланги вкл. метакарпалната кост на палеца – оцветени в зелено). Това съпоставяне на време и ръце, позволява уточняване на време, без…

Прочетете повече …

Варненската цивилизация

В гроб 43 от Варненския некропол, намираме връзка между златните пластини разположени от двете страни на главата и часовете от денонощието. Петте пластини от всяка страна, отговарят на петте часа от деня и нощта. В разположението им намираме и логическа връзка между дуалността в дневния период и дуалистичното възприемане на тялото като дясна и лява…

Прочетете повече …

Небето над траките

Траките населявали обширни територии. За тях Херодот казва: Траките след индийците са най-многобройните в света. Но траките не са били едно племе, а много племена с различни имена, говорещи на близки езици. Техните обичаи често се различавали, а вероятно и календарните им системи. Едно от тракийските племена има засвидетелстван календар – Даките.(1) Установих, че този…

Прочетете повече …

Тракийските часове

Колко са били часовете при траките? Едно свидетелство от древноста загатва възможния отговор. В „География“, Страбон дава сведение за един от фестивалите им: Ние правим жертвоприношения, пет пъти на ден, и седем жени придружителки бият чинели около нас, докато другите се молят на боговете. Каква може да е причината по време на целия ден да…

Прочетете повече …