Тракийската писменост – знакът „Р“

И този знак не е особено труден за разпознаване. Приблизителната му форма е отворен триъгълник. Наблюдават се няколко специфики свързани със знака, и спомагащи за правилното му разграничаване в клъстерите. Състои се от три линии, като последната сочи приблизително началото на първата, но не достига до нея. Между втората и третата линия, често се наблюдава… Continue reading Тракийската писменост – знакът „Р“

Тракийската писменост – знакът „Л“

Знакът приличащ на страничен ъгъл е лесно определим. Той присъства в някои от най-ранните писмености. Срещаме го във финикийската и етруската писмености. https://en.wikipedia.org/wiki/L За източник на етруския и финикийския знак се посочва египетски знак, който не прилича на посочените. Всъщност тракийския знак е по-добър „кандидат“, защото съответства по форма на тях, а и е с… Continue reading Тракийската писменост – знакът „Л“

Тракийската писменост – графеми

Графема – основен елемент на всяка писмена система. В предишната публикация, изведох знака „М“. За останалите знаци от тракийската писменост ще трябва да прибегнем до сравнителен анализ. Иначе казано, както намерихме успоредници в други писмености, за знака М, така можем да открием и за голяма част от останалите знаци. За да можем да намерим звуковите… Continue reading Тракийската писменост – графеми

Тракийската писменост – знакът „М“

Богинята с кока

Траките са оставили множество писмени източници. Все още не можем да оценим тяхната стойност, заради елементарни грешки, спъващи нейното разгадаване. Правих множество опити да разгадая тяхната писменост, и в няколко поста, ще опиша това, което считам за най-добрия вариант. Писмеността е съставена от отделни знаци за всеки звук (буквена писменост). Знаците се съчетават в клъстери… Continue reading Тракийската писменост – знакът „М“

Притча за десетте девици

Храм Свещари

Притчата за десетте девици (Матей 25:1–12) 1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни. 3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си. 4 А разумните заедно със светилниците си… Continue reading Притча за десетте девици

Тракийски часовник

Съвременен тракийски часовник

Усъвременен тракийски часовник. Голямата стрелка прави един оборот за денонощие. Малката стрелка прави три оборота за един тракийски час. Малкия кръг пресъздава триглиф, като е съставен от три групи от по два осем минутни периода, означени чрез кръгчета. Часовете в червено попадат винаги през деня, а часовете в синьо винаги през нощта. Което по-добре описва… Continue reading Тракийски часовник

Кана от Рогозен

Траките несъмнено имат тайно знание. Tе са ни завещали изключително много информация върху всякакви носители, която обезателно е трудна за разгадаване. Знанието върху даден аспект от календарната система на траките, обаче, може да даде необходимата светлина на съзнанието, за да може правилно да се разберат техните символи. Типичен пример за недоразбрана сцена е кана 158… Continue reading Кана от Рогозен

Диск от Небра

Диск от Небра

Този тайнствен артефакт можем да обвържем с представите за небесното пространство на траките. От направените изследвания, се установаяват пет фази на развитие на образа. (Critical comments on the find complexof the so-called Nebra Sky Disk, Rupert Gebhard & Rüdiger Krause) Във втора фаза, броят на звездите съзнателно е променен на 30. Две звезди са премахнати,… Continue reading Диск от Небра

Индийски часове

Слънце

Дневното делене при траките има прилики с деленето описано в индийските учения. Там деня също е разделен на тридесет части – muhūrta. В Пураните са описани периоди от време достигащи до 26.3 µs (2). ahorātra (~ден)=30 kshana/muhūrta (часа) 1 kshana/muhūrta (час)=2 ghatika (половин час) 1 ghatika (половин час)=30 kala (minutes) 1 kala (минути)=30 kashtha (късчета/bits)… Continue reading Индийски часове

Анатомични връзки

Каква обаче е главната причина за петнадесетте части на деня?Според мен тя е очевидна и елементарна – човешките ръце. Чрез пръстите са отбелязвали главните часове, а частите от часовете – чрез техните подвижни кости (фаланги вкл. метакарпалната кост на палеца – оцветени в зелено). Това съпоставяне на време и ръце, позволява уточняване на време, без… Continue reading Анатомични връзки