Притча за десетте девици

Храм Свещари

Притчата за десетте девици (Матей 25:1–12)

1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца.

2 А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни.

3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си.

4 А разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си.

5 И докато се бавеше младоженецът, дрямка обхвана всички и заспаха.

6 А посреднощ се нададе вик: Ето, младоженецът иде! Излизайте да го посрещнете!

7 Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си.

8 А неразумните казаха на разумните: Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват.

9 А разумните отговориха: Да не би да не стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.

11 После дойдоха и другите девици и казаха: Господарю! Господарю! Отвори ни.

12 А той отговори: Истина ви казвам: Не ви познавам.

Изкарвайки притчата от контекста, виждаме значителна прилика с Небесното пространство, което дори можем да сравним термина „Небесно царство“ от библията.

Пет от девиците носят елей, а съответно и светлина. Според траките десет са жените персонификации на части (1/10) от звездното небе, пет от които са „видими“ през деня и пет попадат в нощ по време на денонощието. Под „младоженеца“ можем да открием персонификация на Слънцето.

Възможно ли е в тази притча да има запазено старо знание за небесното пространство? Дали Исус не е използвал съществуваща притча или притчата му е базирана на съществуваща легенда? Десетте жени крепящи небето можем да видим в храма Свещари (на снимката).

Снимка: Interact-Bulgaria ( https://commons.wikimedia.org/…/File:Thomb-Sveshtari-2.jpg )

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *