Тракийски часовник

Денонощието е разделено на десет части (тракийски час). Всяка част е разделена на три подчасти (триглифи). За отбелязването на всеки от трите триглифа, които представляват периоди от по 48 минути, съм…

Амулет от пещера Козарника

Тази снимка циркулира в интернет, като се твърди, че е амулет на 26 000 намерен в пещерата Козарника. Направих опит да се свържа с жената, която е написана върху снимката, но безуспешно. Тя действително е свързана с археологически изследвания в пещерата и има голяма вероятност, информацията да е достоверна. Резките по амулета се тълкуват по… Continue reading Амулет от пещера Козарника

Притча за десетте девици

Храм Свещари

Притчата за десетте девици (Матей 25:1–12) 1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. 2 А от тях пет бяха неразумни и пет – разумни. 3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си. 4 А разумните заедно със светилниците си… Continue reading Притча за десетте девици