Тракийски часовник

Денонощието е разделено на десет части (тракийски час). Всяка част е разделена на три подчасти (триглифи). За отбелязването на всеки от трите триглифа, които представляват периоди от по 48 минути, съм…

Амулет от пещера Козарника

Тази снимка циркулира в интернет, като се твърди, че е амулет на 26 000 намерен в пещерата Козарника. Направих опит да се свържа с жената, която е написана върху снимката, но безуспешно. Тя действително е свързана с археологически изследвания в пещерата и има голяма вероятност, информацията да е достоверна. Резките по амулета се тълкуват по… Continue reading Амулет от пещера Козарника

Тракийски часовник

Съвременен тракийски часовник

Усъвременен тракийски часовник. Голямата стрелка прави един оборот за денонощие. Малката стрелка прави три оборота за един тракийски час. Малкия кръг пресъздава триглиф, като е съставен от три групи от по два осем минутни периода, означени чрез кръгчета. Часовете в червено попадат винаги през деня, а часовете в синьо винаги през нощта. Което по-добре описва… Continue reading Тракийски часовник

Кана от Рогозен

Траките несъмнено имат тайно знание. Tе са ни завещали изключително много информация върху всякакви носители, която обезателно е трудна за разгадаване. Знанието върху даден аспект от календарната система на траките, обаче, може да даде необходимата светлина на съзнанието, за да може правилно да се разберат техните символи. Типичен пример за недоразбрана сцена е кана 158… Continue reading Кана от Рогозен

Диск от Небра

Диск от Небра

Този тайнствен артефакт можем да обвържем с представите за небесното пространство на траките. От направените изследвания, се установаяват пет фази на развитие на образа. (Critical comments on the find complexof the so-called Nebra Sky Disk, Rupert Gebhard & Rüdiger Krause) Във втора фаза, броят на звездите съзнателно е променен на 30. Две звезди са премахнати,… Continue reading Диск от Небра

Индийски часове

Слънце

Дневното делене при траките има прилики с деленето описано в индийските учения. Там деня също е разделен на тридесет части – muhūrta. В Пураните са описани периоди от време достигащи до 26.3 µs (2). ahorātra (~ден)=30 kshana/muhūrta (часа) 1 kshana/muhūrta (час)=2 ghatika (половин час) 1 ghatika (половин час)=30 kala (minutes) 1 kala (минути)=30 kashtha (късчета/bits)… Continue reading Индийски часове

Анатомични връзки

Каква обаче е главната причина за петнадесетте части на деня?Според мен тя е очевидна и елементарна – човешките ръце. Чрез пръстите са отбелязвали главните часове, а частите от часовете – чрез техните подвижни кости (фаланги вкл. метакарпалната кост на палеца – оцветени в зелено). Това съпоставяне на време и ръце, позволява уточняване на време, без… Continue reading Анатомични връзки

Варненската цивилизация

В гроб 43 от Варненския некропол, намираме връзка между златните пластини разположени от двете страни на главата и часовете от денонощието. Петте пластини от всяка страна, отговарят на петте часа от деня и нощта. В разположението им намираме и логическа връзка между дуалността в дневния период и дуалистичното възприемане на тялото като дясна и лява… Continue reading Варненската цивилизация

Небето над траките

Траките населявали обширни територии. За тях Херодот казва: Траките след индийците са най-многобройните в света. Но траките не са били едно племе, а много племена с различни имена, говорещи на близки езици. Техните обичаи често се различавали, а вероятно и календарните им системи. Едно от тракийските племена има засвидетелстван календар – Даките.(1) Установих, че този… Continue reading Небето над траките

Тракийските часове

Колко са били часовете при траките? Едно свидетелство от древноста загатва възможния отговор. В „География“, Страбон дава сведение за един от фестивалите им: Ние правим жертвоприношения, пет пъти на ден, и седем жени придружителки бият чинели около нас, докато другите се молят на боговете. Каква може да е причината по време на целия ден да… Continue reading Тракийските часове