Тракийската писменост – знаци „И“, „К“ и „Т“.“Н“.

За да стигна по-бързо до интересното. Ще представя мението си за останалите букви и писменост в една статия. „И“ в тракийската писменост, както и в множество други писмени системи, е изобразен чрез вертикална линия. Пример за друга писмена система, в която звукът И е представен чрез същия знак е етруската писменост. Излишно е да казвам,… Continue reading Тракийската писменост – знаци „И“, „К“ и „Т“.“Н“.

Тракийската писменост – знакът „Р“

И този знак не е особено труден за разпознаване. Приблизителната му форма е отворен триъгълник. Наблюдават се няколко специфики свързани със знака, и спомагащи за правилното му разграничаване в клъстерите. Състои се от три линии, като последната сочи приблизително началото на първата, но не достига до нея. Между втората и третата линия, често се наблюдава… Continue reading Тракийската писменост – знакът „Р“

Тракийската писменост – знакът „Л“

Знакът приличащ на страничен ъгъл е лесно определим. Той присъства в някои от най-ранните писмености. Срещаме го във финикийската и етруската писмености. https://en.wikipedia.org/wiki/L За източник на етруския и финикийския знак се посочва египетски знак, който не прилича на посочените. Всъщност тракийския знак е по-добър „кандидат“, защото съответства по форма на тях, а и е с… Continue reading Тракийската писменост – знакът „Л“

Тракийската писменост – графеми

Графема – основен елемент на всяка писмена система. В предишната публикация, изведох знака „М“. За останалите знаци от тракийската писменост ще трябва да прибегнем до сравнителен анализ. Иначе казано, както намерихме успоредници в други писмености, за знака М, така можем да открием и за голяма част от останалите знаци. За да можем да намерим звуковите… Continue reading Тракийската писменост – графеми

Тракийската писменост – знакът „М“

Богинята с кока

Траките са оставили множество писмени източници. Все още не можем да оценим тяхната стойност, заради елементарни грешки, спъващи нейното разгадаване. Правих множество опити да разгадая тяхната писменост, и в няколко поста, ще опиша това, което считам за най-добрия вариант. Писмеността е съставена от отделни знаци за всеки звук (буквена писменост). Знаците се съчетават в клъстери… Continue reading Тракийската писменост – знакът „М“