НАЧАЛОТО!

Досега не се знае почти нищо за знанията на траките относно звездното небе. Отговорите на следните въпроси можете да намерите…