Тракийски дуализъм – Въведение

Дуалистични представи

След като деня със своите части е уточнен, можем да обърнем внимание на по-големите периоди от време. В тази връзка един съд разкрива конкретни дуалистични идеи.

„Négyszögletes edény. Egyik rövidebb oldalán stilizált női alakot ábrázoltak felemelt karokkal, stilizált fák között. A másik oldalon fák vannak.“

„Правоъгълен съд. От по-късата му страна има стилизирана женска фигура с вдигнати ръце, между стилизирани дървета. От другата страна са дърветата.“

Съда е датиран грубо 4045 – 3450 пр.н.е.

Виждаме че женската фигура е в т.н. поза на адорация, характерна за Богинята Майка, срещана в голям период от време и в различни култури. Формата на тялото напомня фигурите от пещера Магурата.

Според статията, двата Y символа представляват стилизирани дървета. И в действителност символите виждаме на другата плоскост в короните на дърветата. На земята до богинята има същите символи, но обединени по двойки. Тези двойки са описани като съдържащи някаква субстанция, тоест обединени са под обща характеристика. Вниквайки в смисъла на изображението можем да изведем следното: Богинята определя две дуалистични характеристики (за всяко от дърветата които държи). Те от своя страна могат да образуват други структури – съчетаните дървета образуващи съдове, които пак се намират от двете ѝ страни, тоест те са дуалистични но вътре в тях също има дуалистично разделяне.

Всъщност тази иконография на богинята, намираме и до днес под различни форми. Около нея биват изобразявани множество фигури като дуалност. Намираме тези изображения и до днес в шевиците ни.

Важна подробност, е главата на богинята. Както стана ясно, този знак е означение за звука М. (За повече информация потърсете публикации в сайта с категория „Тракийска писменост“.)

Този съд ни дава следната важна информация:
– средната хаста на Розетата от Плиска, може да се разглежда като символ на дърво.
– богинята определя дуалистичните същности.
– дуалистичните същности биват съчетавани в други структури, вероятно също дуалистични.

#ТракийскиКалендар
Снимка и информация: http://jovonkamultunkbankeresendo.blogspot.com/2015/04/

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *