Тракийските часове

Колко са били часовете при траките? Едно свидетелство от древноста загатва възможния отговор. В „География“, Страбон дава сведение за един от фестивалите им:

Ние правим жертвоприношения, пет пъти на ден, и седем жени придружителки бият чинели около нас, докато другите се молят на боговете.

Каква може да е причината по време на целия ден да се извършват жертвоприношения? Отговора изглежда очевиден, пет са частите на деня. След като пет са частите на деня, следва че частите на нощта също са пет, давайки десет части за денонощие. Това е едно от многото свидетелства в тази насока. В българските представи намираме същото делене. (Жива старина, Димитър Маринов, стр. 13)

Ден (5 части)
Истичание на слънцето (слънцето истекло); Обед;
Пладне (отпладне, допладне); Икиндия (на икиндия, по икиндия); Заодслънце (у заодслънце, по заодслънце, преди заодслънце);

Нощ (5 части)
Вечера; Мала вечера; Голема вечера (Лъжи керван); Глуодоба (потайна доба, потайно време); Зора.

От полунощ до зори има и друга представа за време измервано в петли (първи петли; втори петли; трети петли)*. Според мен те по-скоро биха попадали в последния час – Зора (144мин.), като всеки от тях продължава по 48 минути. Това твърдение, на пръв поглед своеволно, има подкрепата на множество данни, за които вероятно ще стане дума. Освен това има проведено изследване от Университета в Нагоя – Япония, което е установило че петлите започват да кукуригат около 2 часа преди изгрева, т.е. ~144мин. (https://www.nationalgeographic.com/…/130318-rooster-crow…/; https://www.chr.bg/…/priro…/zashto-petlite-kukurigat-sutrin/)

От часовете, можем да предположим и разделянето на звездното небе в сектори, както ще опиша в следващия пост.

*Има сведения че първи петли е било около 12ч. през нощта, но тогава петли не съм чувал.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *