Диск от Небра

Диск от Небра

Този тайнствен артефакт можем да обвържем с представите за небесното пространство на траките. От направените изследвания, се установаяват пет фази на развитие на образа. (Critical comments on the find complexof the so-called Nebra Sky Disk, Rupert Gebhard & Rüdiger Krause)

Във втора фаза, броят на звездите съзнателно е променен на 30. Две звезди са премахнати, а една е изместена при прибавянето на двете ленти. Лентите са обозначения за движението на слънцето по хоризонта от зимното до лятното слънцестоене и обратно. Както се казва в статията, диска вероятно е попаднал в други ръце и съответно е бил преработен според представите на новия собственик. Може да се предполжи, че новият собственик разполага със знанието на траките за деленето на небесната сфера, и всяка звезда от диска представлява означение за сектор от нея.

Статия за повече информация: https://www.dguf.de/fileadmin/AI/ArchInf-EV_Gebhard_Krause_e.pdf
Снимка: https://en.wikipedia.org/wiki/Nebra_sky_disk#/media/File:Nebra_Scheibe.jpg

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *